BPA Nord åpner nytt kontor i Fauske sentrum!

«Vi er glade for å utvide vår tilstedeværelse i Salten,» sier Espen Igesund, daglig leder hos BPA Nord. «Det nye kontoret ligger i Sjøgården sentralt midt i Fauske sentrum, og vil gi oss muligheten til å bedre betjene våre kunder i området og tilby dem mer personlig service.»

Kontoret vil ledes av Mariell Aronsen. Hun trer inn i rollen som BPA-rådgiver. Med massevis av erfaring blir hun ett finfint tilskudd.

Mariell er en erfaren fagperson med en unik kombinasjon av helse- og sosialfaglig bakgrunn. Som utdannet vernepleier med videreutdanning i sosiale og emosjonelle vansker, har hun en dyp forståelse av de utfordringene personer med funksjonsnedsettelse kan møte.

“Jeg søkte på denne jobben fordi jeg ønsker å være med på å bidra til at alle mennesker skal kunne leve et selvstendig liv med fokus på selvrealisering og samfunnsdeltakelse,” sier Mariell. “Sykdom eller ulykke kan ramme hvem som helst av oss, og da kan BPA utgjøre en enorm forskjell.”

BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, gir personer med funksjonsnedsettelse muligheten til å ta kontroll over eget liv. Mariell brenner for å hjelpe mennesker med assistansebehov med å finne de beste løsningene for å oppnå sine mål og leve et fullverdig liv.

“Det som er spesielt bra med BPA, er at det er en personlig assistanse som gjør at man kan treffe selvstendige beslutninger om hvordan man ønsker å leve sitt liv,” forklarer Mariell. “BPA bidrar til likeverd og god livskvalitet for den enkelte.”

Vi er utrolig glade for å ha Mariell med på laget, og vi er sikre på at hun vil bli en verdifull ressurs for både arbeidsledere, vedtakseiere og assistenter. Hennes engasjement, kompetanse og erfaring vil utvilsomt styrke vårt team og bidra til å gi enda bedre støtte til vedtakseierne våre.