BPA-Nord er din trygge partner for et fritt og selvstendig liv

Nord-norsk leverandør av brukerstyrt personlig assistanse med førstehånds kunnskap om region og kultur. Hos oss får du:

  • Tilpasset arbeidslederopplæring
  • Kontinuerlig veiledning
  • Rådgivere med bachelorgrad, faglig bred erfaring og lederutdanning
  • Rådgivere med samisk morsmål
  • Rådgivere med erfaring som arbeidsleder for egne barns assistenter
  • Digitale verktøy og systemer for å forenkle en arbeidsleders hverdag

Brukerstyrt Personlig Assistanse

BPA er en ordning som skal bidra til likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. BPA er lovfestet i helselovgivningen, men er ment som et verktøy som skal sikre mennesker med stort behov for bistand mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd.