Kan du søke om BPA?

Formålet med BPA er å gi deg som har stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenester og hverdagen selv.

Med BPA bestemmer du hvem som skal være dine assistenter, hva de skal bistå med og til hvilke tider. Du får leve et mer selvstendig og aktivt liv.

Hvem kan søke om BPA?

Både barn og voksne kan få BPA, og for å ha en lovfestet rett må du:

 • Være under 67 år
 • Ha et langvarig behov for assistanse (mer enn 2 år)
 • Ha behov for tjenester 32/25 timer hver uke
 • Avlastning for barn under 18 år gir samme rettigheter.

Du kan søke om BPA selv om du ikke har en lovfestet rett til det. I praksis kan du søke om BPA også ved lavere timeantall, så lenge du kan begrunne at BPA er det mest hensiktsmessige for deg.

Hjelp til å søke om BPA

Vi hjelper deg gjerne både med kartlegging av behov og hva du bør ha klart som vedlegg til søknaden din. Vi vet hva som skal til for at du får en litt enklere hverdag.

Det er viktig at du tenker over hva du ønsker å bruke tiden din til, hva du trenger hjelp med og hvordan du ønsker å ha det. I tillegg kan det være nødvendig med dokumentasjon fra fastlege og/eller spesialhelsetjeneste som underbygger og beskriver ditt behov i hverdagen.

Søknad må sendes til din kommune

Det er kommunen du bor eller oppholder deg i som er ansvarlig for å gi deg et vedtak om BPA. Du må derfor starte med å sende en søknad til kommunen.

Ved innlevering av søknad bør du definere egne behov for praktisk og personlig bistand. Søknaden skal utarbeides detaljert og konkret. Bruk tid på å synliggjøre grundig alle behov, og hvilken tilrettelegging som må til for å kunne delta på aktiviteter i ditt hjem og utenfor hjemmet. 

Søknaden bør gjenspeile dine daglige, ukentlige, månedlige og årlige behov slik at det kan vurderes et gjennomsnittlig timesbehov per uke. 

Kommunen innhenter opplysninger som er nødvendig for å vurdere din søknad. De vil vurdere din søknad opp mot hva, når, hvor, hvordan, hvor mye og ofte du har fremlagt i din søknad. I forkant av søknadsprosessen forventes det at du har satt deg grundig inn i BPA-ordningen.

Vi kan hjelpe deg med å utforme søknaden og gi råd om søknadsprosessen. Ta kontakt med ditt nærmeste kontor

Søknadsprosessen steg for steg

 1. Finn informasjon og sett deg inn i hva BPA er: 
  Besøk kommunens nettside eller kontakt dem for å få informasjon om søknadsprosessen. BPA Nord kan også hjelpe deg med dette.
 2. Definer dine behov: 
  Skriv en detaljert søknad der du definerer dine behov for praktisk og personlig bistand. Beskriv alle oppgaver du trenger hjelp til, både i hjemmet og utenfor.
 3. Send søknaden: 
  Send søknaden til tildelingsmyndigheten i din kommune.
 4. Kommunens vurdering og avgjørelse: 
  Kommunen vil vurdere din søknad og gi deg en skriftlig avgjørelse. Begrunnelse for avgjørelsen skal fremkomme i brevet, samt informasjon om klagemuligheter og klagefrist.
 5. Ønsker du å klage?
  Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen, kan du klage til kommunen. Klagen kan gå videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Vær trygg på at du får den hjelpen du trenger med BPA Nord

 • Vi har lang erfaring med BPA-ordningen og med personer og familier som har ulike behov og funksjonsevner.
 • Har du allerede fått et vedtak eller ønsker du å bytte leverandør til oss, eller trenger du annen hjelp – ring eller send oss en e-post i dag.