Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Funksjonsassistanse, også kjent som funkass, er en tilretteleggingsordning for deg med funksjonsnedsettelse, eller sterkt nedsatt syn. Den gir deg muligheten til å ha en assistent med deg på jobb, slik at du kan jobbe selvstendig.

Hva hjelper assistenten deg med?

Assistenten bistår deg med praktiske oppgaver knyttet til arbeidssituasjonen på arbeidsplassen, ved hjemmekontor, i forbindelse med møter på og utenfor arbeidsplassen og ved arbeidsreiser. Du er selv arbeidsleder for dine funksjonsassistenter, og du bestemmer hvem som skal jobbe for deg.

Søknad om funksjonsassistanse rettes til NAV, som innvilger ordningen for ett år av gangen med vedtak per kvartal. Lønnsutgiftene til assistenten dekkes av NAV. Antall timer funksjonsassistanse vurderes individuelt ut fra dine behov og din arbeidssituasjon.

Les mer om funksjonsassistanseordningen på NAVs nettsider

Vær trygg på at du får den hjelpen du trenger med BPA Nord

  • Vi har lang erfaring med BPA-ordningen og med personer og familier som har ulike behov og funksjonsevner.
  • Har du allerede fått et vedtak eller ønsker du å bytte leverandør til oss, eller trenger du annen hjelp – ring eller send oss en e-post i dag.