Personvern

BPA Nords personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles hos BPA Nord

1. Formålet ved behandling av personvernopplysninger

BPA Nord er leverandør av brukerstyrt personlig assistanse. All behandling av personopplysninger i BPA Nord gjøres for å kunne levere og tilrettelegge BPA-tjenester til våre vedtakseiere.

Disse personopplysninger kan være navn, telefonnummer, adresser og andre opplysninger som knytter seg avtalen mellom BPA Nord og vedtakseier.

2. Sikkerhet

Alle medarbeidere i BPA Nord, uansett hva de jobber med, har underskrevet taushetserklæring.

Alle personopplysninger lagres innenfor EU/EØS og samsvarer med Personopplysningsloven.

3. Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger som er nevnt i dette dokumentet er GDPR artikkel 6 nr. 1.

BPA Nord utleverer kun personopplysninger hvor vi er lovpålagt å gjøre det.

Ved å henvende seg til BPA Nord har den registrerte rett til å kreve innsyn i, korrigering av og/eller sletting av personopplysninger som gjelder seg selv. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte BPA Nord: post@bpa-nord.no.

4. Registrering ved nettsidebruk

Nettsiden som nevnes i denne personvernerklæringen omhandler domenet https://www.bpa-nord.no/. Eksterne sider som nettsiden peker til, er ikke BPA Nord ansvarlig for.

Nettsidebrukere har rett til å reservere seg mot lagring av data og mulighet for sletting av data som vi allerede har lagret. Når vi foretar endringer av nettsiden (policyen) som har betydning for deg skal vi informere deg om endringen og dato for endringen.

BPA Nord lagrer all data og informasjon på servere som befinner seg innenfor EU/EØS. Nettsiden bruker SSL som er en protokoll som støtter kryptert kommunikasjon, hvor formålet er å sikre kommunikasjon mot avlytting eller uautorisert endring av data som overføres.

Søking på nettsiden

Dersom du bruker søkefunksjonen lagres ingen opplysninger. Når du lukker nettleseren tømmes søkeinformasjonen.

Kontaktskjema

Nettsiden har et kontaktskjema hvor nettsidebrukerne kan sende en henvendelse til oss. Meldingen overføres sikkert til serveren til nettsiden, men sendes videre til BPA Nord som e-post.

Analyse av nettsidebruken

Nettsiden bruker Google Analytics til å utforme statistikk slik at vi kan forbedre og videreutvikle innholdet på nettsiden. Personopplysninger blir avidentifisert og er i aggregert form, og kan ikke spores tilbake til den enkelte nettsidebruker, og fremstår kun på gruppenivå.

Facebook og annonser

For å kunne vise deg mest mulig relevante annonser tilbyr Facebook annonsering rettet mot brukere av ett nettsted. Facebook som er en tredjepart kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn eller motta informasjon fra nettstedet, og bruke denne informasjonen til å tilby statistikk og målrettede annonser. Mer om Facebook og GDPR.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Løsningen vi benytter for besøksstatistikk er basert på Universal Analytics og informasjonen lagres ikke hos Google Analytics eller på nettside-serveren(e), men i nettleseren som du benytter deg av. Oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes:

5. Hva registrer vi når du kontakter oss eller besøke våre lokaler?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Rådgivere har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

E-post

Vi oppfordrer at ingen sender sensitive opplysninger ved bruk av e-post. Vi ber deg å ta hensyn til dette, og sende slike opplysninger pr brev eller kontakte oss på telefon. Vi skanner all inngående e-post for virus og skadevare for å beskytte våre systemer.

Registering om man er jobbsøker

Dersom du søker jobb hos BPA Nord, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Når ansettelsen er gjort så makuleres alle opplysningene vedrørende de søkere som ikke ble ansatt. Åpne søknader oppbevares derimot i ett år før de makuleres.

Oppbevaringstid

BPA Nord vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet.

  • Nettsiden: Lagres mellom ett minutt og to år, avhengig om det er informasjonskapsler (ett minutt til to år) eller kontaktskjema (innen ett år).
  • E-post: Lagres så lenge den aktuelle e-posten er gjenstand for en pågående sak.
  • Jobbsøkere: Når ansettelsen er gjort så makuleres alle opplysningene som gjelder de søkere som ikke ble ansatt. Åpne søknader oppbevares derimot i ett år før de makuleres. BPA Nord vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

6. Kilder og mer informasjon