Miljøpolicy

Sammen for en bærekraftig fremtid: små handlinger, stor påvirkning!

Vi i BPA Nord er klar over vår påvirkning på det ytre miljøet og er derfor sertifisert iht ISO 14001- ledelsessystem for miljø.

I en tid der verden står overfor utfordringer knyttet til miljøet, kan det føles overveldende å tenke på hvordan vi som enkeltpersoner kan bidra til endring. Men sannheten er at hver lille handling vi gjør, uansett hvor ubetydelig det kan virke, har en betydelig innvirkning på planeten vår.

Våre individuelle handlinger fremmer en bærekraftig utvikling og reduserer vårt fotavtrykk på miljøet vi omgis av. Dette skaper En bedre hverdag i tråd med BPA Nord sin visjon.

Vi tar vare på det ytre miljøet ved å forhindre forurensning og utslipp fra vår virksomhet, og vi velger alltid miljøvennlige løsninger og leverandører.

I BPA Nord fokuserer vi på 3 av FNs 17 bærekraftsmål:

  • Mål 3: God helse og livskvalitet
  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 10: Mindre ulikhet