Opplæring og kurs for assistenter i BPA Nord

Alle assistenter skal ha kompetansen de trenger for å gjøre en god jobb. Vi tilbyr derfor grundig opplæring og et bredt utvalg av kurs.

Grunnkurs BPA-assistent

God og nødvendig opplæring av assistenter er essensielt for at vedtakseier får dekt sine assistansebehov på en tilfredsstillende og forsvarlig måte, og at assistenten føler seg trygg i sin rolle og med sine arbeidsoppgaver. Alle assistenter skal derfor gjennomgå et opplæringsprogram.

Opplæringsvakter

Det er vakter der arbeidsleder selv eller en erfaren assistent gir opplæring. Formålet er å sette assistenten i stand til å gjennomføre arbeidsoppgavene sine jmf. stillingsbeskrivelsen.

Kurs tilrettelagt for den enkeltes behov

BPA Nord har online kursbase, som dekker de fleste opplæringsbehov i ordningene. Vi ønsker å sikre god kompetanse og kvalitet ved å tilby generelle og spesialiserte kurs etter hva som er behovet til assistentene. Dette skal til enhver tid sikre forsvarlige tjenester i den enkelte BPA-ordningen.