Du kan bytte leverandør når du ønsker

Arbeidsledere som har vedtak om BPA og er tilknyttet en kommune som har avtaler med enten offentlig eller privat leverandør, kan bytte leverandør etter eget ønske.

Du som arbeidsleder må selv ta kontakt med ulike tilbydere av tjenesten for å få innsikt i hva de kan tilby ved et bytte.

Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få være helt sjef i sin egen hverdag.

Et bytte kalles for en virksomhetsoverdragelse

Leverandørene er forpliktet til å sørge for en smidig overgang og gjennomføre virksomhetsoverdragelse mellom bedriftene.

De assistentene du har i ditt team har rett til å følge med over til ny leverandør med samme arbeids- og lønnsvilkår.

Slik bytter du leverandør

Du kontakter din tildelingsenhet i kommunen og informerer om ditt ønske om å bytte leverandør. Tildelingsenheten starter prosessen med å informere nåværende leverandør om ditt ønske, og kontakter deretter ny leverandør med beskjed om at du ønsker overgang.

Leverandørene, arbeidsleder og assistenter avholder et virksomhetsoverdragelsesmøte der de ansatte blir informert om deres rettigheter og om de er sikret samme lønnsvilkår hos ny arbeidsgiver. Assistentene har 14 dagers reservasjonsfrist etter møtet til å avslå tilbud om å bli med videre til ny arbeidsgiver.

Vær trygg på at du får den hjelpen du trenger med BPA Nord

  • Vi har lang erfaring med BPA-ordningen og med personer og familier som har ulike behov og funksjonsevner.
  • Har du allerede fått et vedtak eller ønsker du å bytte leverandør til oss, eller trenger du annen hjelp – ring eller send oss en e-post i dag.