BPA for familier med barn = Frihet og fleksibilitet i hverdagen

Har du hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne? Da har du rett til avlastning organisert som BPA.

BPA ble rettighetsfestet i 2015. Med rettighetsfesting menes det at alle som har behov for og kvalifiserer til BPA, har rett på det.

BPA er en fantastisk tjeneste for både barn og ungdom. Det er ingen nedre aldersgrense og heller ingen diagnosekrav – det er hjelpebehovet som er avgjørende – og både barn og familie kan oppleve økt livskvalitet.

Med BPA kan barnet ditt:

  • Være barn først og fremst, uten at funksjonsvariasjonen tar all fokus.
  • Delta i lek og aktiviteter med venner, uten å være avhengig av familie.
  • Utforske verden og lære nye ting på egen hånd.
  • Ha frihet og selvstendighet.

Har barnet ditt støttekontakt? Dette kan også omgjøres til BPA, noe som gir barnet enda mer fleksibilitet og støtte.

Med BPA kan du bestemme:

  • Hvem som jobber i ditt team
  • Hvilke oppgaver de skal utføre
  • Når dere behøver denne tjenesten

Assistenten blir barnets “armer og bein” og kan hjelpe med alt fra praktiske oppgaver til sosial deltakelse. Dette gir familien mulighet til å være sammen på en mer avslappet og hyggelig måte, uten å bli utslitt av omsorgsoppgaver.

Det er ikke nødvendig å søke om BPA for hele barnets behov i første omgang. Du kan starte med et lite vedtak som dekker de viktigste behovene. Etter hvert som barnet ditt blir eldre og behovene endrer seg, kan du søke om å øke vedtaket.

Hvorfor velge BPA?

Skap forutsigbarhet og trygghet

Assistenter i en BPA-ordning kan assistere med alt fra praktiske oppgaver til oppfølging og aktiviteter.

Du bestemmer retningslinjer og ønsker for BPA-ordningen, slik at den passer perfekt til ditt barns behov og familiens retningslinjer.

Støtte til et AKTIVT LIV for små barn, større barn og ungdom:

For barn med progredierende eller medfødt funksjonsvariasjon kan det være en stor fordel å starte med BPA tidlig. Dette gir barnet mulighet til å bli vant til å ha assistenter fra en ung alder, noe som kan gjøre overgangen til et mer selvstendig liv enklere.

BPA kan gi barna frihet til å delta i fritidsaktiviteter, være sammen med venner og utvikle seg selv.

BPA kan ivareta bistand i hverdagen og gi ungdommen frihet og privatliv. På et tidspunkt oppstår deres behov for løsrivelse fra hjemmet, og en overgang til ungdoms- eller videregående skole gir nye venner, møtesteder og interessefelt. 

Hvorfor benytte oss i BPA Nord?

Vi har lang erfaring og bistår deg i alt fra søknadsprosessen til å finne de riktige assistentene. Vi har rådgivere som har lang erfaring fra å være arbeidsleder i egne barns BPA-ordninger.

Vær trygg på at du får den hjelpen du trenger med BPA Nord

  • Vi har lang erfaring med BPA-ordningen og med personer og familier som har ulike behov og funksjonsevner.
  • Har du allerede fått et vedtak eller ønsker du å bytte leverandør til oss, eller trenger du annen hjelp – ring eller send oss en e-post i dag.