Vi støtter deg hele veien

Når du velger BPA Nord kommer du på lag med en trygg og hjelpsom nordnorsk partner. Vi har lang erfaring med BPA og mennesker med ulike behov og funksjonsevner.

Kontakt oss på 406 22 364 hvis du har spørsmål eller ønsker å bytte til BPA Nord.

Lokale kontorer i Nord-Norge

Vår lokale tilstedeværelse sikrer deg rask bistand når du får behov for det. Våre ansatte er bosatt i din region, og kjenner landsdelen, kommunene og kulturen godt.

Ring oss på BPA-telefonen

Arbeidsledere og assistenter i BPA Nord har tilgang til BPA-telefon utover kontortid

Vi svarer deg på spørsmål og gir deg råd og veileder deg ved utfordringer.

Bistand fra rådgiver

Å være arbeidsleder i egen BPA-ordning medfører mange nye oppgaver, samt oppfølging av lovverk og ansatte.

Vi sørger for kontinuerlig veiledning etter en egen opplærings- og veiledningsplan.

Nettportal

Alle turnuser er lett tilgjengelige i vår nettportal eller mobilapp. I portalen registrerer assistenter sine timer og fyller ut timelister.

Du som er arbeidsleder får god oversikt over turnuser, sykefravær, tilgjengelige timer og midler på driftskonto. 

Konto for driftsmidler

Din hverdag, ditt liv. Vi er opptatt av at du skal ha muligheten til å leve et fritt og selvstendig liv, og har derfor opprettet en konto for driftsmidler.

Disse driftsmidlene gir arbeidsledere muligheten til å få refundert en del av utgiftene som kommer med administrasjon og ansatte.

Assistentkurs

Alle assistenter får tilbud om grunnkurs BPA-assistent og også andre tilrettelagte kurs som vi i samråd vurderer nyttig. De aller fleste kurs innvilges uten at arbeidsleder må benytte vedtakstimer.

I BPA Nord får alle nye assistenter opplæringsvakter. Antall dager tilpasses etter behov, og heller ikke disse vaktene trekkes fra vedtakstimer.

Arbeidslederkurs

Som arbeidsleder trenger du tilstrekkelig kunnskap for å drive en BPA-ordning. Du skal derfor gjennomføre et obligatorisk arbeidslederkurs.

Opplæringen gis en-til-en, og tilpasses deg og dine behov. Vi holder ønsket tempo med rom for spørsmål underveis. Tidspunkt avtales direkte mellom deg og kursholderen.

Vær trygg på at du får den hjelpen du trenger med BPA Nord

  • Vi har lang erfaring med BPA-ordningen og med personer og familier som har ulike behov og funksjonsevner.
  • Har du allerede fått et vedtak eller ønsker du å bytte leverandør til oss, eller trenger du annen hjelp – ring eller send oss en e-post i dag.