Kristian i Harstad

Jeg heter Kristian og har spinal muskelatrofi – en muskelsykdom, og jeg har BPA. Forskjellen som BPA utgjør for meg, er frihet. Jeg får mulighet til å gjøre det jeg vil – når jeg vil.

BPA gir meg frihet

«Livet før BPA var et liv etter klokka. Jeg måtte innrede meg etter når kommunen kunne komme å hjelpe meg. Det var et stressende liv og ikke det mest verdige man kunne leve. Nå med BPA, kan familie og venner forbli familie og venner – og ikke måtte være hjelpere.

– mulighet til å gjøre det jeg vil, når jeg vil – uavhengig av andre instanser. Det er helt sjef!”

Kristian Skoglund

Jeg heter Kristian og har spinal muskelatrofi – en muskelsykdom, og jeg har BPA. Forskjellen BPA gjør for meg, er at det gir meg frihet. Muligheten til å gjøre det jeg vil, når jeg vil – uavhengig av andre instanser.

Et verdig liv med BPA

«Det å kunne komme seg ut, når man har lyst, uten å plage venner og familie , gir meg et verdig liv» sier Kristian. Han har en BPA-Nord ordning i Harstad.

For oss som trenger mye hjelp er det mange usikkerheter i hverdagen – og det er usikkerheter BPA fjerner.

BPA har gitt meg muligheten til å dra på museum når jeg vil, dra på kafé, fiske, være med familie, venner – å leve et så tilnærmet normalt liv man kan ha, når man har en såpass alvorlig sykdom.

BPA assistenten

Med BPA har jeg selv full råderett over hvordan jeg vil at min hjelp skal organiseres, hvem som skal komme, når de skal komme og hvem som ansettes. Det er jeg som har siste ordet i alt.

Hvis det er sykdom blant mine assistenter, så har jeg allerede valgt ut hvem som skal være vikarer – og som da kommer ved fravær. Da har jeg oversikt og vet at den som kommer er en jeg har valgt ut og stoler på.

«Våre assistenter kommer veldig tett på livene våre og det å kunne velge hvem som ansettes, er en av de store fordelene med BPA» sier Kristian. 

Styrer min egen hverdag

Jeg er selv arbeidsleder for mine assistenter, og velger hvem som skal ansettes. Det har vært viktig å kunne ha de samme assistentene over tid og at man blir godt kjent.

«I det kommunale tilbudet jeg hadde før vi fikk avtale med BPA Nord, var det vanskelig når noen ble syke, da ingen faste kunne steppe inn. Det å planlegge dagen var vanskelig» foreller Kristian.

Gjennom BPA Nord har jeg faste vikarer, så skulle assistentene våre bli syke kommer det alltid noen vi allerede kjenner og stoler på.

Vær trygg på at du får den hjelpen du trenger med BPA Nord

  • Vi har lang erfaring med BPA-ordningen og med personer og familier som har ulike behov og funksjonsevner.
  • Har du allerede fått et vedtak eller ønsker du å bytte leverandør til oss, eller trenger du annen hjelp – ring eller send oss en e-post i dag.